E-raportarea - simplu, rapid și eficient

Guvernul Republicii Moldova a pus în circulație un sistem electronic de raportare la Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Casa Națională de Asigurări Sociale și Biroul Național de Statistică. Raportarea electronică poate fi efectuată prin portalul unic al serviciilor publice: servicii.gov.md sau direct prin Sistemul Informațional “e-Raportare”: www.raportare.md. Astfel, poți transmite rapoarte la CNAM, CNAS și BNS prin Internet, economisind timp şi simplificând procedura de prezentare a acestora.


Sistemul electronic e-CNAM oferă o metodă modernă de schimb informațional. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obținerea și procesarea formularelor de raport. Aplicarea sistemului crește calitatea serviciilor oferite de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin reducerea numărului de erori în formulare și prin creșterea calității și veridicității informațiilor. Cu ajutorul serviciului e-CNAM agenții economici pot depune electronic formularele 2-03 și 2-04 la orice oră și din orice loc de unde există acces la Internet.


Serviciul e-CNAM vine cu o serie de beneficii pentru companii. Este vorba de economie de resurse, evitarea contactului cu funcționarul și simplificarea procesului de depunere a formularelor.


Prin intermediul sistemului e-CNAS, angajatorii din RM pot prezenta în format electronic declaraţiile Rev 5 pentru angajaţii săi concomitent cu declaraţiile privind calcularea și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, forma 4-BASS. Avantajele e-CNAS sunt următoarele: eliminarea deplasărilor la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale și economisirea timpului de aşteptare la ghişee, depistarea automată a divergenţelor dintre datele din declaraţiile Rev 5 și Forma 4-BASS, greşelilor din datele personale ale angajaţilor și excluderea  necesității de tipărire a documentelor pe suport de hârtie.


Instrucțiunea privind înregistrarea pe portalul raportare.md o găsești aici.


Dacă ai întrebări legate de logare sună la următoarele linii verzi:


Serviciul CNAS se adresează la numărul de telefon : (022) 257-524


Serviciul CNAM se adresează la numărul de telefon: 0 800 99999


Serviciul BNS se adresează la numărul de telefon: (022) 403-079