Reorganizarea întreprinderii

Ca efect al reorganizării se produce fie dizolvarea unor persoane juridice (absorţia), fie constituirea altora(separarea), fie că dizolvarea unora şi constituirea altora se produce concomitent (contopirea şi divizarea).

mai mult...Procedura de insolvabilitate

Problemele financiare ale unei companii și riscul de a nu-și putea îndeplini obligațiile față de creditori sunt motive pentru a fi declarată insolvabilă. În conformitate cu Legea insolvabilității, aprobată prin Legea nr.149 din 29.06.2012, insolvabilitatea este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziţie.

mai mult...