TAXELE LOCALE

Taxa locală este obligatorie și se efectuează la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (art.288 pct. 1 al Codului Fiscal).

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include: a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de cîini;
n) taxa pentru parcaj;
p) taxa pentru salubrizare;
q) taxa pentru dispozitivele publicitare.

Taxele locale sunt puse în aplicare de către autorităţile administraţiei publice locale prin emiterea de către consiliul local a unei decizii. (art.289 pct. 3) al Codului Fiscal) Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (3) Codul Fiscal).

Potrivit prevederilor art. 297 alin. (4) din Codul fiscal, autoritatea executivă a administraţiei publice locale (primăria) monitorizează deciziile adoptate de către consiliul local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale (consiliul local) poate să aplice toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (1) Codul Fiscal), dar totodată aceasta nu are dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute în art. 297 alin. (2) Codul Fiscal.
Actele normative în baza cărora se administrează taxele locale sunt Titilu VII “Taxele locale” al Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 93-XV din 01.04.2004;

Legea de punere în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94-XV din 01.04.2004 - Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale", cu modificările şi completările realizate prin: Ordinul IFPS nr. 61 din 18.04.2007;

Ordinul IFPS nr.488 din 20.08.2007;

Ordinul IFPS nr. 69 din 13.02.2008. - Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006, cu modificările şi completările, -Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin ordinul IFPS nr 22 din 31-01-2009, -Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 79 din 23.02.2010.