Plățile obligatorii

Cotele plăţilor obligatorii sunt stabilite anual prin Hotărîre de Guvern și sunt stipulate în legislația în vigoare. Din momentul înfiinţării unei afaceri, întreprinzătorul devine responsabil pentru achitarea diferitor impozite, taxe şi altor plăţi obligatorii. Pentru asigurarea mijloacelor ce se remit cetăţenilor în formă de pensii şi indemnizaţii se achită plăţi obligatorii, atât la bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.mai mult...Impozitul pe venit

Venitul impozabil al agenţilor economici în baza regimului general stabilit al impozitării se determină în baza profitului perioadei de gestiune, calculat în evidenţa financiară şi ajustărilor (majorării/micşorării) veniturilor şi cheltuielilor în scopuri fiscale.mai mult...Taxa pe valoarea adăugată

Taxa pe valoarea adăugată - (în continuare - T.V.A.) - impozit general de stat care reprezintă o forma de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sânt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum si a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor din categoria celor impozabile importate în Republica Moldova.mai mult...Accizele

Accizele reprezintă un impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum. Obiecte ale impunerii şi cotele de impozitare cu accize sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexele la titlul IV ale Codului fiscal. Plătitorii de accize sunt obligaţi sa deţină registrul de evidență a mărfurilor ce se expediază pentru fiecare încăpere de acciz.mai mult...Impozitul pentru bunurile imobiliare

Administrarea fiscală a impozitului pe bunurile imobiliare este reglementată de prevederile titlului VI al Codului fiscal şi Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 “Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal”.mai mult...Impozitul funciar

Administrarea fiscală a impozitului funciar este reglementată de prevederile Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 “Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal”.mai mult...Taxe locale

Urmare a lansării afacerilor, persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător, în temeiul prevederilor art. 290 al Codului fiscal, poate deveni subiect al impunerii cu una sau mai multe taxe locale.mai mult...