Cadrul legal

Cotele impozitelor, taxelor și ale altor plăți nefiscale sunt stabilite prin actele legislative ce reglementează impozitele și plățile date, și anume:

  1. Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 cu modificările și completările ulterioare pentru anul respectiv;

  2. Legea bugetului de stat, aprobată pe anul respectiv;

  3. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobată pe anul respectiv;

  4. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobată pe anul respectiv.
Contribuțiile de asigurări sociale obligatorii

Se efectuează pentru îndemnizații, ajutoare, pensii, prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ajutor de deces. Cum se calculează:


  • 23% din fondul de retribuire a muncii pentru fiecare angajat, calculată lunar, achitată de angajator lunar sau trimestrial până pe data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune;

  • 6% reținut din salariul angajatului.


Întreprinzătorii individuali şi titularii de patente – 7032 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă.


Mai multe detalii, vezi aici.


Linia verde a Casei Naționale de Asigurări Sociale este:


022 286 115
Primele de asigurări medicale obligatorii

Se efectuează pentru a acoperi cheltuielile de tratare a maladiilor și afecțiunilor persoanelor asigurate. Cum se calculează:


Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se stabileşte la 9,0% (4,5% achitate de angajator, 4,5% - de asigurat), lunar, la momentul achitării salariilor.


Prima de asigurare în sumă fixă achitată de proprietarii de terenuri agricole, arendași și arendatori, proprietari de întreprinderi individuale și patentă de întreprinzători, notari publici, avocați neangajați, executori judecătorești și alte persoane fizice neangajate care nu sunt asigurate de stat, constituie 5 319 lei.


Linia verde a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină este:


0 800 99999