Ambalajul

Ambalajul este și o carte de vizită a întreprinderii sau companiei.

Menirea acestuia este de asigura protecția mărfurilor împotriva șocurilor, coroziunii, precum și conservarea acestora în procesul transportări, facilitează transportarea, respectiv încărcarea și descărcarea mărfii, transbordarea și alte manipulări, precum și operațiunile de verificare a partizii de marfă.

Totodată ambalajul cu un aspect atractiv faciliteză comercializarea produsului.

Fiabilitatea transportului depinde de ambalaj.

Ambalajul trebuie să corespundă următoarelor rigori:

• să posede rezistență mecanică înaltă;
• să nu fie toxic (pentru produse și mediul extern);
• să corespundă produsului căruia îi este destinat;
• să nu prezinte miros și gust propriu;
• să fie etanș față de gaze, praf și grăsimi;
• să prezinte după caz permeabilitate față de lumină;
• să aibă formă, culoare, grafică atractivă.

Ambalajul ușor, cu volum redus poate avea o capacitate de protecție mai scăzută;