Modalități de plată și garanție a plăților


În contractul de export este important să fie menționată modalitatea de plată.

Plata în avans

Aceasta modalitate de plată poate fi utilizată, în cazul când clientul este cu o bonitate necunoscută, precum și atunci când exportatorul trebuie sa investească mult în producția mărfii exportate.

Avantaje: existența unui risc minim pentru furnizor. Este foarte accesibil, ieftin, datorită faptului că nu există comisioane.

Dezavantaje: deseori nu este aplicabil

Acreditivul documentar reprezintă angajamentul ferm de a plăti o anumită sumă de bani (contravaloarea exportului) de către o bancă la ordinul exportatorului contra documentelor atestând efectuarea livrării mărfii pe care exportatorul se obligă să le emită și să le prezinte în condițiile și termenele stabilite de ordonatorul acreditivului.

Atenție: În unele cazuri este interzisă transportarea parțială a bunurilor sau transbordarea, deaceea este necesar să verificați dacă clauza de livrare corespunde punctelor stipulate în contract. Controlați dacă scrisoarea de expediție solicitată corespunde cu mijlocul de transport convenit.

Avantaje: Această modalitate de plată garantează siguranță maximă pentru exportator.

Incasso documentar este cea mai simplă modalitate de procesare documentară a plăților. Baza pentru Incasso sunt „Regulile uniforme pentru Incasso-urile”, publicație a Camerei Internaționale de Comerț (ICC) din Paris, cu amendamentele ulterioare, ale căror aplicație vor fi explicate în cererea de incasso.

Exportatorul împuternicește banca cu care lucrează (Banca Remitentă) să transmită documentele de export (documente care dovedesc expediția mărfii) importatorului prin intermediul băncii acestuia (Banca Reprezentatoare), în funcție de înțelegerea dintre partenerii contractuali - contra unei plăți (documente contra plată) sau contra acceptării unui efect de schimb (documente contra acceptării).

Avantaje: Diminuarea riscului.

Dezavantaje: Ținând cont de acordul clientului, realizarea poate fi problematică .

Plata după primirea mărfii (factura)

Avantaje: Exportatorul își asumă integral riscul.

Dezavantaje: Această metodă este utilizată dacă există încredere în client. În cazul aplicării acestei forme de plată este necesar să colaborați cu o bancă cu experiență internațională. De preferat, să căutați o bancă din Republica Moldova, care are legături strânse cu țara în care doriți să livrați. De la această bancă puteți solicita informație privind bonitatea clientului dumneavoastră, (în cazul în care acesta este client al băncii în țara sa de origine. )