STUDIUL DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate  este instrumentul prin intermediul căruia   este analizată o idee de afaceri și  poate da răspuns antreprenorului dacă ideea este rezonabilă , oferă niște clarități în ce privește investițiie și sugerează în  ce condiții trebuie implementat proiectul. SF depistează din start  imposibilitatea de derulare a afacerii  și are drept scop diminuarea riscurilor, îi scuteşte pe antreprenori de eventuale  probleme, care în practică sunt identificate atunci când deja este prea tarziu.

Este indicat ca antreprenorii să solicite   realizezarea  studiului de fezabilitate înainte a de a-și extinde afacerea din următoarele motive:


1. SF poate răspunde la întrebarea dacă e viabilă ideea Dumneavoastră de proiect. (Multe din ideile de afaceri identificate nu au supravieţuit şi au fost abandonate la diverse etape de implementare, deoarece n-a fost realizat un studiu  în prealabil.)


2. SF vă poate sugera cea mai potrivită cale de implementare a unei idei de proiect (cum să diminuați riscurile și în ce mod să optmizați procesul de implementare.)


3. Un studiu de fezabilitate poate convinge partenerul sau investitorul privind viabilitatea proiectului având ca scop final atragerea fondurilor acestuia la finanţarea proiectului respectiv. Aici trebuie să subliniem  faptul că în general, rolul principal în atragerea finanţărilor îi revine şi Planului de Afaceri (Business - Planului). Rolurile acestor documente de bază diferă în special prin faptul că Planul de Afaceri este elaborat după şi în continuarea logică a Studiului de Fezabilitate deoarece foloseşte informaţiile elucidate în acesta.


Business - Planul reprezintă deja un instrument de planificare la etapa operaţională, desfăşurând scenariul optim de implementare sugerat de Studiul de Fezabilitate .


Indiferent de structura Studiului de Fezabilitate aici trebuie să se regăsească următoarele domenii de analiză:1.T – tehnic: Se analizează dacă proiectul este realizabil din punct de vedere tehnic / tehnologic. Se analizează componentele de producere, procesele, produsele, programele şi strategiile aplicate. În dependenţă de complexitatea proiectului pot să fie supuşi analizei până şi factorii specifici cum ar fi disponibilitatea tehnologiilor informaţionale, personal calificat şi expertiză specifică în domeniu.

2. E- Economic:  SF apreciază dacă sunt resurse suficiente    pentru implementarea unui asemenea proiect ori ba.În acest context se poate menţiona analiza cea mai complexă - cost / beneficiu. Costurile de implementare ale proiectului sunt evaluate cu o precizie maxim posibilă. Analiza respectivă ia în calcul și perioada necesară pentru întoarcerea investiţiei.


3. L - Legal: Sunt respectate toate normele juridice? Expertiza unui specialist în domeniu va elucida posibilele conflicte juridice care pot crea impedimente în implementarea ideii de afaceri.


4. O- Organizaţional;


5. S- Planificare Sistemică, bazată pe un plan minuţios („scheduling”). Un proiect va eşua în cazul în care ideea viabilă este implementată prea lent . De aceea la acest compartiment de analiză se estimează cât ar dura procesul de pregătire şi cât de realist este planul de implementare a acestuia.Studiul de fezabilitate  se atașează la noul plan de afaceri care este elaborat la această etapă de dezvoltare.