Acordul de Asociere între Republica Moldova și UE

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.mai mult...Cooperarea transfrontalieră și regională

Scopul Strategiei pentru Regiunea Dunării adoptată de Consiliul European, în iunie 2011, este de a consolida cooperarea bilaterală şi multilaterală transfrontalieră între actorii prezenţi în bazinul Dunării, în domenii selectate, pentru a promova, prin diverse proiecte, atât regiunea Dunării, cât şi UE.

mai mult...