INSTRUIREA, MOTIVAREA ȘI EVALUAREA ANGAJAȚILOR

Instruirea și dezvoltarea profesională – este activitatea prin intermediul căreia angajații acumulează noi cunoștințe și abilități, cunosc experiențele altor specialiști a, iar prin aceasta angajații vor contribui la:

a) asigurarea competitivității întreprinderii,

b) sporirea gradului de performanță profesională a angajaților,

c) realizarea eficientă a sarcinilor și responsabilităților  de muncă,

d) ridicarea nivelului caltății serviciilor,

e) creșterea gradului de motivare a angajaților.

                       Metode de instruire

1. La locul de muncă: instructaj, rotație, dublare.

2. În afara locului de muncă: seminare, cursuri de perfecționare, studii în diferite instituții de învățămînt, stagieri etc.

Ulterior este indicat să se facă evaluarea eficienții instruirii personalului , de obicei după o lună din momentul participării la instruire.

                            Motivarea

Este important ca salariații din cadrul Companiei Dumneavoastră să fie motivați, deoarece  un angajat motivat este productiv, iar un angajat productiv este unul profitabil.

                    Strategii de motivare

.Utilizarea recompensei – pentru a motiva angajații, recompense bănești și recompense verbale;

 .Asigurarea echității – angajații așteaptă ca sacrificial lor pentru organizație să fie echivalent cu ceea ce primesc de la aceasta;

.Implicarea angajaților – mărirea gradului de particiapre a angajaților la luarea deciziilor organizaționale;

. Conducerea eficientă – sarcini concrete, consecutive; utilizarea eficientă a abilităților  și timpului angajaților;

.Crearea condițiilor bune de muncă.

                Controlul și evaluarea angajaților

Controlul asupra angajaților te va ajuta să eviți în continuare situații neplăcute cum ar fi pierderi finaciare, conflicte, randamentul de producere etc.

Mai jos îți prezentăm cîteva tehnici eficiente de control:

1. Control financiar ( bugetul cheltuit pentru ore de muncă directă, materie primă, combustibil),

2. Controlul cu ajutorul mașinilor și aparatelor de casă,

3. Control prin evaluarea performanțelor,

4. Ședințe cu angajații.

                          

                        Evaluarea personalului

Evaluarea personalului are drept scop stabilirea faptului cât de bine angajații își îndeplinesc  sarcinile, pentru ca ulterior să fie luate decizii referitor promovarea salariaților, recompensele pentru aceștia, etc.

                Metode de evaluare a angajaților:

1. Metoda incidentelor critice – sunt înregistrate întârzierile, absențele nemotivate,

2.Metoda eseului – angajații raportează în scris despre performanțele și realizările lor,

3.Metoda indicilor calitativi – volumul producției realizate, calitatea acesteia, ș.a.

4.Evaluarea de jos în sus – angajații sunt evaluați de subalterni;

Toate aceste tehnici și strategii  indicate mai sus fiind implimentate le pot garanta antreprenorilor rezultate pe termen lung.

   INSTRUIREA, MOTIVAREA ȘI EVALUAREA ANGAJAȚILOR

Instruirea și dezvoltarea profesională – este activitatea prin intermediul căreia angajații acumulează noi cunoștințe și abilități, cunosc experiențele altor specialiști , iar prin aceasta angajații vor contribui la:

a) asigurarea competitivității întreprinderii,

b) sporirea gradului de performanță profesională a angajaților,

c) realizarea eficientă a sarcinilor și responsabilităților  de muncă,

d) ridicarea nivelului caltății serviciilor,

e) creșterea gradului de motivare a angajaților.

                       Metode de instruire

1. La locul de muncă: instructaj, rotație, dublare.

2. În afara locului de muncă: seminare, cursuri de perfecționare, studii în diferite instituții de învățămînt, stagieri etc.

Ulterior este indicat să se facă evaluarea eficienții instruirii personalului , de obicei după o lună din momentul participării la instruire.

                            Motivarea

Este important ca salariații din cadrul Companiei Dumneavoastră să fie motivați, deoarece  un angajat motivat este productiv, iar un angajat productiv este unul profitabil.

                    Strategii de motivare

.Utilizarea recompensei – pentru a motiva angajații, recompense bănești și recompense verbale;

 .Asigurarea echității – angajații așteaptă ca sacrificial lor pentru organizație să fie echivalent cu ceea ce primesc de la aceasta;

.Implicarea angajaților – mărirea gradului de particiapre a angajaților la luarea deciziilor organizaționale;

. Conducerea eficientă – sarcini concrete, consecutive; utilizarea eficientă a abilităților  și timpului angajaților;

.Crearea condițiilor bune de muncă.

                Controlul și evaluarea angajaților

Controlul asupra angajaților te va ajuta să eviți în continuare situații neplăcute cum ar fi pierderi finaciare, conflicte, randamentul de producere etc.

Mai jos îți prezentăm cîteva tehnici eficiente de control:

1. Control financiar ( bugetul cheltuit pentru ore de muncă directă, materie primă, combustibil),

2. Controlul cu ajutorul mașinilor și aparatelor de casă,

3. Control prin evaluarea performanțelor,

4. Ședințe cu angajații.

                           

                        Evaluarea personalului

Evaluarea personalului are drept scop stabilirea faptului cât de bine angajații își îndeplinesc  sarcinile, pentru ca ulterior să fie luate decizii referitor promovarea salariaților, recompensele pentru aceștia, etc.

                Metode de evaluare a angajaților:

1. Metoda incidentelor critice – sunt înregistrate întârzierile, absențele nemotivate,

2.Metoda eseului – angajații raportează în scris despre performanțele și realizările lor,

3.Metoda indicilor calitativi – volumul producției realizate, calitatea acesteia, ș.a.

4.Evaluarea de jos în sus – angajații sunt evaluați de subalterni;

Toate aceste tehnici și strategii  indicate mai sus fiind implimentate le pot garanta antreprenorilor rezultate pe termen lung.