TIMPUL DE MUNCĂ

Timpul de muncă. Durata normală a timpului de muncă al salariaților din unități nu poate depăși 40 de ore pe săptămînă. Pentru anumite categorii de salariați , conform legii, durata timpului de muncă nu poate depăși 35 de ore pe săptămînă. Pentru anumite categorii de profesii , (specialități) poate fi stabilită o durată de muncă de 12 ore urmată de o perioadă de repaos de 24 de ore.

Munca de noapte este considerată perioada între orele 22.00 și 6.00. Durata lucrului în acest caz se reduce cu o oră. ( Nu se admite atragerea la serviciu în timpul nopții a persoanelor cu vârsta de până la 18 ani și a femeilor gravide.) Pentru munca prestată în program de noapte se stabilește un adaos în mărime de cel puțin 0,5 din salariul de bază de unitate de timp stabilită salariatului.

Munca suplimentară poate fi prestată de către salariat întreprinderii, companiei doar cu acordul (în scris) al salariatului, iar fără acordul acestuia doar pentru situații excepționale, prevăzute de lege și în limita a 240 de ore dintr-un an calendaristic. Pentru primele două ore se retribuie în mărime de cel puțin 1,5 din salariul de bază stabilit salariatului pe unitate de timp , iar pentru orele următoare – cel puțin în mărime dublă.

Repausul săptămînal se acordă timp de 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.

Durata repausului săptămînal neîntrerupt în orice caz nu trebuie să fie mai mică de 42 de ore, cu excepția cazurilor când săptămîna de muncă este de 6 zile.

Muncă în zilele de repaus este interzisă cu excepția cazurilor de muncă suplimentară.

Durata concediului de odihnă anual ( plătit ) - este cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare.