Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri (CCAA)Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri (CCAA) oferă oportunități de perfecționare profesională în domeniul inițierii, dezvoltării și extinderii afacerilor, promovând susţinerea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Misiunea CCAA este de a încuraja dezvoltarea companiile private, facilitând accesul IMM-urilor la servicii de consultanță specializată pe diverse aspecte economice, dar şi oferirea de sprijin în accesarea de fonduri.

Obiectivele:

- dezvoltarea spiritului antreprenorial şi consolidarea performanţelor manageriale în rândul reprezentanţilor business-ului mic şi mijlociu, prin oferirea de asistenţă consultativă la inițierea, dezvoltarea şi administrarea afacerilor, astfel încât acestea să devină cât mai competitive și profitabile;
- creșterea capacității sectorului IMM din Republica Moldova de a acumula cunoștințe și experiență în domenii de bază ale formării profesionale și de a le transfera către diverse grupuri țintă;
- sprijinirea formării, dezvoltării, integrării și consolidării rețelelor prestatorilor de servicii consultative în domeniile vizate, a căror activitate atinge un nivel înalt de profesionalism, recunoscut de antreprenori;
- concentrarea și valorificarea optimă a potențialului consultativ de înalt nivel existent în Republica Moldova;
- creșterea competitivității sectorului IMM atât pe piața locală, cât și pe piața externă;
- creșterea capacității Republicii Moldova de a asigura existență unor parteneri de înaltă performanță în programele de cooperare internațională;

Activităţi de bază:

- sprijinirea antreprenorilor în activitatea economică prin oferirea serviciilor de consultanţă şi asistenţă focalizate pe nevoile individuale ale reprezentanţilor business-ului mic şi mijlociu;
- dezvoltarea cooperării IMM-urilor naţionale şi a celor internaţionale prin diverse proiecte, acţiuni şi campanii de promovare;
- consultarea şi informarea antreprenorilor cu privire la Programele de Stat privind susţinerea sectorului IMM, cu precădere, participarea la programele implementate de către ODIMM;

Servicii acordate:

- inițierea afacerii;
- dezvoltarea și extinderea afacerii;
- redresarea situației financiare și accesul la finanțare;
- aplicare la Programe de suport pentru IMM-uri;
- depășirea conflictelor cu instituțiile financiare, organele fiscale, APL etc.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
str. Serghei Lazo, 48 MD-2004, Chişinău
Tel : + 373 (22) 29 57 41, fax: + 373 (22) 29 57 97
e-mail: mailto