Creditele bancare

Creditul este operațiunea prin intermediul căreia se ia în stâpînire imediată resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însoțite de plata unei dobânzi ce remunerează pe împrumutator.
Operațiunea de creditare privește două părți. O parte acordă creditul, cealaltă parte îl primește. Operațiuni de creditare pot interveni într-o gamă amplă de relații între indivizi cât sub forma unor acorduri personale simple, cât și sub forma de tranzacții formalizate și formulate în cadrul unor contracte complexe.

Operațiunile de creditare sunt efectuate în baza urmatoarelor legi și regulamente:

. 1. Legea instituțiilor financiare nr. 121-p din 27/12/97;
2. Regulament provizoriu a BNM cu privire la creditul bancar, nr 14 din 26/03/93;
3. Regulament BNM nr. 3/09 cu privire la creditele mari din 01/12/95;
4. Regulament BNM nr. 1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate bancilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor din 10/11/93;
5. Instructiunea nr. 8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor in valuta straina din 02/02/96
6. Legea cu privire la gaj nr. 838-XIII, 23/05/96;
7. Regulament provizoriu al BNM privind modul de eliberare a garantiilor si cautiunilor;
8. Legea cu privire la anreprenoriat si întreprinderi;
9. Codul civil, codul de procedura civilă,codul penal.

Definirea scopului creditării.

Agenții economici înregistrați la Camera Înregistrărilor de Stat de pe lângă Ministerul Justiției care conform modului stabilit au deschis contul de decontare în bancă, pot beneficia de credite pe un termen nu mai mare de 12 luni (credit pe termen scurt) pentru efectuarea plăților necesare legate de activitatea curentă, de la un an pînă la 5 ani (credit pe termen mediu), credite investițonale și ipotecare, mai mult de 5 ani în cazuri excepționale în baza unor programe bine determinate.

Dupa scopul utilizării creditele se clasifică astfel:

1. credite acordate în domeniul agriculturii, industriei alimentare;
2. credite acordate pentru construcție și îmbunatățire funciară;
3. credite de consum - se eliberează persoanelor fizice pentru cheltuieli gospodăresti de familie și alte cheltuieli personale;
4. credite acordate industriei energeticii și a combustibilului - se eliberează pentru finanțarea producerii de resurse energetice și agenți energetici (gaz, benzină, electricitate, etc.;
5. credite acordate băncilor - se eliberează altor bănci, de asemenea presupune acordarea de overdrafte temporare;
6. credite acordate guvernului - se eliberează Guvernului RM si municipalităților;
7. credite acordate industriei comerțului - sunt eliberate pentru finanțarea industriei, comerțului și în scopuri profesionale;
8. credite acordate pentru procurarea imobilului - sunt acordate pentru procurarea imobilului;
9. credite acordate pentru construcția drumurilor si transportare ;
10. alte credite acordate clienăților.

Creditul nu poate fi utilizat pentru acoperirea unor breșe financiare sau pentru acoperirea unor pierderi în gospodărie spre exemplu.
Pentru primirea unui împrumut agentul economic prezintă la bancă următoarele:
a. cererea clientului de acordare a creditului;
b. informația de baza despre client:
1) dările de seamă - contabile pentru anul precedent (inclusiv bilanțurile lunare);
2) contractele privind acțiunile creditare;
3) business-planul pentru perioada curentă;
4) prognozarea circulației mijloacelor bănesti în perioada de folosire a creditului, pe lângă aceasta, în cazul creditării pentru activitatea de investire trebuie prezentată argumentarea tehnico-economică, documentația de proiect și deviz, concluzia respectivă a organului corespunzător, concluzia expertizei ecologice, proiectul resurselor de finantare;

c. argumentarea tehnico-economică a creditului și termenul rambursării acestuia;

In dosarul personal al creditului se află următoarele documente:
1. permisiunea de acordare a creditului, eliberată de organul competent;
2. contractul de credit cu toate completarile, precum si dispozițiilie direcției operațiuni bancare;
3. documentele prezentate de client;
4. documentația privind asigurarea creditului;

a)în caz că se depune gaj:
 contract de gaj;
 certificat de înregistare notarială;
 nota informativă despre controlul la fața locului a averii și estimarea gajului;
 alte documente prezentate la întocmirea gajului;
 informarea ce confirmă posibilitatea realizarii gajului.

b) în cazul că se dă garanție, se depune cauțiune:
 garantie, cauțiune legalizată notarial;
 analiza situației financiare a garantului, cauționatarului;
 aviz despre înregistrarea garanției sau contractului cu banca-garant despre ordinea executării scrisorii de garanție.

c) în cazul că este de acord cu cesiunea numerarului:
 acord despre cesiunea numerarului

Termenul de rambursare ca trăsătură specifică a creditului are o mare varietate - termene foarte scurte spre exemplu 24 ore, termen practicat între bănci pe piețele mondiale și încheindu-se cu termene de la 30 la 50 de ani si chiar 100, în cazul împrumuturilor pentru construcția de locuințe (spre exemplu).

Pentru creditele pe termen scurt, creditele acordate întreprinderilor, sau credite de consum, este caracteristică rambursarea integrala la scadență. Creditele de termen mijlociu si lung implică adesea rambursarea eșalonată.

Dobânda, este o caracteristică esențială a creditului. În acordurile de credit s-a încetățenit clauza dobânzii fixe. Dobânda variabilă se schimbă în dependență de inflație.

Tranzacția (Acordarea creditului). Creditul poate fi consimțit în cadrul unei tranzactii unice; acordarea unui împrumut, vânzarea unei obligațiuni, angajarea unui depozit. In ultimul timp s-a dezvoltat sistemul de credit deschis, în cadrul căruia împrumuturile efective intervin la intervale liber alese de debitor.