Ce este un grant?

Sunt mulți doritori de a obține granturi, dar puțini care reușesc să o facă. De cele mai multe ori, fiind refuzați în finanțare, oamenii nu prea se interesează de motivul refuzului, creându-și o concepție greșită despre finanțatori. Pentru a-ți spori șansele de succes, trebuie să conștientizezi clar ce este un grant și condițiile în care îl poți câștiga.


Grantul reprezintă o sumă de bani acordată drept finanțare nerambursabilă pentru îndeplinirea unui scop anume.


Finanțatorii urmăresc atingerea unor obiective generale (economice, sociale, culturale) prin sprijinirea financiară a activităților unor organizații (firme, ONG, institutii publice etc.) sau persoane. Obiectivele și metodele acceptate de finanțator pentru îndeplinirea acestora trebuie foarte bine cunoscute de catre solicitanți. Cele mai multe finanțări de acest gen sunt acordate de alte state sau instituții internaționale.Cum decurge un program de finanțare?

1. În etapa incipientă, finanțatorul stabilește – inclusiv prin colaborare cu autoritățile statului care vor beneficia de respectivele finanțări (în cazul unor programe masive de finanțare, de exemplu cele ale Uniunii Europene sau cele ale Băncii Mondiale) – domeniul sau domeniile vizate și obiectivele pe care intenționează să le realizeze, activitățile și beneficiarii potențiali pe care este dispus să-i finanțeze din resursele sale. Tot în aceasta etapă este elaborată metodologia prin care se va face selecția câștigătorilor.


2. În a doua etapă finanțatorul lansează public Programul de finanțare respectiv, oferind tuturor celor interesați un pachet informativ care de regulă conține:

  • Ghidul programului: unde se explică clar scopul și obiectivele programului, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să obțină resurse financiare din această sursă, data limită până când pot fi depuse cererile de proiect, limitele minime și maxime ale sumelor ce pot fi solicitate, intervalul de timp pentru care se asigură finanțarea pentru proiectele câștigătoare (de exemplu, 6, 12, sau 18 luni etc.);

  • Cererea de finanțare: de regulă sub forma unui formular standardizat.


În cazul anumitor programe de finanțare, pachetul informativ include și alte documente cum ar fi de exemplu formularele documentelor anexe, care pot diferi de la un finanțator la altul, modelul de buget al proiectului (uneori inclus în corpul cererii de finanțare), matricea logică a proiectului, modelul de plan de afaceri acceptat de finanțator, modelul de CV acceptat pentru membrii echipei de implementare a proiectului, nivelurile maxime acceptabile ale cheltuielilor cu diurne, modelul contractului ce urmează a fi încheiat între finanțator și câștigători.


3. Dacă îndeplinești condițiile de eligibilitate și ai scris propunerea de proiect în conformitate cu cerințele prezentate în ghidul programului, depui dosarul de participare, de dorit cel târziu cu două zile înainte de termenul de expirare.


4. După ce expiră termenul limită anunțat, propunerile de proiect sunt evaluate de către comisia de evaluare constituită în etapa întâi, fiecărui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj, în funcție de lista de criterii utilizată de comisie, de regula prezentate în cadrul pachetului informativ. Proiectele sunt apoi ierarhizate descrescător în funcție de punctajul obținut, fiind declarate câștigătoare acele proiecte care au obținut punctajele cele mai mari și care solicită, în total, o sumă mai mică sau egală cu bugetul total oferit de finanțator pentru programul respectiv.


5. Urmează etapa de implementare a proiectelor pentru care a fost obținută finanțarea nerambursabilă, la finele căreia toate activitățile și rezultatele proiectelor sunt evaluate.Cum să participi la un program de finanțare?

Dacă te-ai hotărât să apelezi la o astfel de finanțare, în primul rând alege programele potrivite specificului întreprinderii / organizației tale.


În loc să-ți imaginezi o activitate reieșind din ghidul finanțatorului, pornește de la o idee de activitate identificată în prealabil ca fiind necesară (achiziția unui echipament mai performant, dezvoltarea unor activități existente, inițierea unor noi activități etc.) și care poate fi adaptată la cerințele specifice ale finanțatorului. Astfel, vei economisi din timpul și efortul uman necesar pentru documentarea activității vizate care, fiind bine cunoscută va putea fi prezentată și argumentată complet si convingător.


Citește cu atenție ghidul de participare, astfel încât să poți stabili cu certitudine că întrunești toate condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la concurs.

Completează documentația solicitată de finanțator și colectează documentele necesare ca anexe obligatorii în cadrul proiectului.


O atenție deosebită trebuie acordată informațiilor din anexele suplimentare, care nu sunt solicitate expres de către finanțator, dar pot fi utilizate ca argumente în favoarea proiectului (de exemplu: studii, date statistice, scheme, strategii guvernamentale în domeniile vizate de proiect etc.).


Pentru o eficiență maximă a procesului de de scriere a propuenrii de proiect, discută cu persoanele de contact din cadrul programelor anunțate. Nu ezita să clarifici toate neclaritățile. Nu-ți scrie propunerea de proiect bazată pe propriile presupuneri. Utilizează toate datele de contact indicate în anunțul de lansare.


Ia în considerație că unele programe cer ca proiectul să fie co-finanțat de alți finanțatori sau autoritățile locale.


Depune proiectul la adresa anunțată de finanțator înainte de data limită. Ce trebuie să știi este că în general, această dată limită se referă la ziua și ora la care proiectul este primit și înregistrat în evidențele finanțatorului și nu la data expedierii lui către sediul solicitantului (data poștei). Astfel, trebuie să ții cont că serviciile de curierat au nevoie de cel puțin 24 de ore pentru transportul dosarelor.


În cazul în care ai acumulat punctajul necesar, urmează implementarea propriu-zisă a proiectului, prin semnarea contractului de finanțare între finanțator și solicitantul care a depus proiectul castigator. Ai în vedere că formalitățile legate de semnarea contractelor specifice necesare pentru începerea efectivă a finanțării pot dura o perioadă de cel puțin încă o lună.


Pentru proiectele necâștigătoare este momentul analizei punctajului obținut și lecțiilor învățate. Aceste concluzii sunt utile și dacă ești interesat ulterior de un alt program de finanțare, oferit chiar de către un alt donator.Cum alcătuiești bugetul proiectului?

Pentru a realiza un buget cat mai realist, trebuie să incluzi toate cheltuielile necesare. Bugetul trebuie sa fie fezabil – adică să asigure funcționarea activității în economia reală, nu doar pe hârtie – deci trebuie stabilite și estimate cât mai precis posibil toate categoriile de cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. Orice omitere esențială duce fie la solicitarea de fonduri suplimentare peste cele aprobate (de multe ori echivalentă cu anularea proiectului), fie la solicitări de modificare a bugetului, acceptate de finanțatori în mod excepțional și doar între anumite limite.


Nu supradimensiona cheltuielile peste strictul necesar. Rezervele pentru situații neprevăzute, atunci când pot fi incluse în buget, au limite maxime acceptate de finanțator. În afară de cheltuielile strict necesare, finanțatorii nu sunt dispuși să finanțeze decât cheltuieli derivate sau legate de funcționarea programului de finanțare în ansamblu: de ex. cheltuieli de publicitate ale fiecărui proiect, cheltuieli de evaluare periodică a stadiului implementării fiecărui proiect câștigător etc.


Ia aminte, finanțatorul nu ezită să solicite modificarea bugetului atunci când consideră nejustificat de mari anumite cheltuieli sau decide să acorde o sumă mai mica decât cea solicitată inițial prin proiect.


Asigură-ți contribuția proprie, dovedind cu documente că dispui de bunurile materiale și personal calificat, încercând să asiguri un nivel al acestei co-finanțări mai mare decât procentul minim solicitat. O contribuție proprie mai mare îți poate aduce o credibilitate mai mare în fața finanțatorului și asigură o marjă de siguranță în cazul în care bugetul trebuie modificat la solicitarea finanțatorului.


Este posibil ca proiectul să demareze înainte ca suma oferită de finanțator (de regulă în tranșe) să sosească. Contribuția proprie a solicitantului trebuie să poată acoperi cheltuielile de funcționare ale proiectului în această perioadă.


Câteva aspecte de reținut:


  • Suma obținută poate diferi de suma solicitată inițial, în cazul în care finanțatorul a solicitat modificarea bugetului.

  • Finanțarea va fi obținută numai după semnarea contractului de finanțare între finanțator și beneficiar.

  • De obicei, finanțarea se acordă în mai multe tranșe, a căror valoare este stabilită în contractul de finanțare. Prima tranșă este obținută imediat după semnarea acestui contract (deși uneori pot apărea situații când proiectul începe conform planificării aprobate, dar finanțatorul nu a reușit să acorde prima tranșă)

  • Fiecare tranșă suplimentară se acordă numai după aprobarea de către finanțator a unor rapoarte periodice realizate de către beneficiar.

  • Nerespectarea prevederilor contractului de finanțare poate duce la întreruperea plăților efectuate de finanțator sau acesta poate solicita plata parțială sau în totalitate a sumelor deja plătite.


Pentru mai multe informații cu caracter general despre granturi și modalitățile de solicitare a acestora, accesează acest link.