Ce sunt subvențiile?

Subvenţiile reprezintă un ajutor financiar nerambursabil şi neimpozabil, acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de către solicitanții care corespund criteriilor de eligibilitate. Acordarea subvenţiilor se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA).Cum obții subvențiile?

Pentru a beneficia de subvenţii în agricultură urmează să parcurgi urmpătoarele etape:


  1. Studiază conţinutul Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare (de regulă publicat pentru fiecare an în parte pe pagina AIPA) pentru a decide asupra unei măsuri de sprijin, din cele zece prezentate, de care ai putea beneficia.

  2. Dacă ai ocazia consultă-te cu specialiștii de la Federaţia Naţională a Fermierilor, Federația Națională a Agriculturilor ”Agroinform”, Agenția Națională pentru Dezvoltare Rurală, Asociaţia de Produs din localitatea unde activezi sau în centrul raional.

  3. Pregăteşte setul de documente necesare pentru întocmirea dosarului şi prezintă-l consultantului spre verificare. De exemplu, poți vedea formularele obligatorii pentru accesarea subvențiilor în anul 2016 pe acest link.

  4. Depune dosarul la oficiile teritoriale ale AIPA (vezi aici adresele). Documentele pot fi depuse de orice alte persoane pe care le desemnezi cu procură notarială, conform legislaţiei în vigoare.


Dacă ai întrebări referitoare la subvenționare, poți găsi răspunsurile chiar pe pagina AIPA, accesând acest link.Alte posibilităție de finanțare în agricultură

În afară de subvenții, poți obține finanțare sau asistență tehnică (echipamente, utilaje) prin participarea la programele de granturi.


Vezi aici lista programelor în derulare, studiază atent criteriile de eligibilitate, ia legătura cu persoanele de contact pentru a clarifica toate detaliile.Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

IFAD este agenţia specializată a Naţiunilor Unite, fondată in 1977 ca un organism internaţional financiar multilateral, conform deciziei Conferinţei Mondiale pentru Alimentaţie din anul 1974, şi este dedicat eradicării foametei şi a sărăciei din mediul rural în ţările în curs de dezvoltare.IFAD efectuează finanţare directă prin acordarea împrumuturilor şi granturilor la condiţii avantajoase, precum şi atrage resursele de co-finanţare întru realizarea proiectelor şi programelor iniţiate de IFAD. Termenii şi codiţiile de finanţare variază în dependenţă de PIB per capita al fiecărui stat-membru respectiv.


Republica Moldova a aderat la Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)

în anul 1996. Odată cu lansarea Primului Proiect IFAD în Moldova, Proiectului de Finantare Rurală si Dezvoltare a Intreprinderilor Mici, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 980 din 25.09.2000 a fost creată Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectului (UCIP) cu amplasarea în edificiul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, care a fost împuternicită cu autoritatea deplină asupra administrării şi coordonării proiectului.


Prin intermediul Programelor IFAD, antreprenorii rurali pot beneficia de următoarele servicii:Important! Vezi aici și facilitățile fiscale de care poți dispune în cazul în care vei deveni beneficiar UCIP-IFAD.