Deschizi contul bancar

Indiferent de forma juridică pe care ai ales-o, întreprinderea ta este obligată să păstreze mijloacele bănești la bancă, prin deschiderea contului bancar. Poți deschide mai multe conturi, atât în lei moldovenești, cât și în valută străină, în orice bancă din țară.Din motive de comoditate, mulți antreprenori aleg banca care este cea mai aproape de oficiul întreprinderii. Nu întotdeauna, însă această decizie este optimă. Trebuie să atragi atenția și la serviciile și produsele oferite persoanelor juridice, inclusiv online-banking, carduri salariale, credite, rate de schimb etc., tarifele practicate pentru deservire, rapiditatea transferurilor, programele de fidelizare, credibilitatea băncii în comunitate. Numai după ce vei vizita oficiile mai multor bănci, după discuții cu personalul și cu clienții acestora, poți lua o decizie mai mult sau mai puțin obiectivă.Pentru a deschide un cont curent vei prezenta următoarele acte:  • buletinul de identitate și copia acestuia;  • cererea de deschidere a contului, semnată de conducătorul și de contabilul-șef al întreprinderii;  • certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, sau alte documente care confirmă înregistrarea de stat conform legislației în vigoare (originalul și copia);  • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, în cazul întreprinderii individuale (originalul sau copia legalizată notarial);  • documentele de constituire (Statutul, Hotărârea de constituire etc.) - originalele și copiile;  • fișa cu specimenele de semnături și amprenta ștampilei legalizată notarial;  • certificatul de atribuire a codului fiscal, emis de Inspectoratul Fiscal de Stat (originalul și copia);  • actul sau copia actului legalizată notarial, care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul, în cazul în care contul este deschis de către o persoană împuternicită;  • alte documente la cererea băncii.După ce banca va primi înștiințarea de la Inspectoratul Fiscal (în aproximativ 5 zile), vei semna fișele cu specimenul de semnătură și contractul privind deschiderea contului curent. Banca îți va oferi coordonatele contului.Punerea la evidența fiscală, medicală, socială și statistică

Grație simplificării procedurii de înregistrare, nu mai e nevoie să te prezinți personal la Serviciul Fiscal de Stat, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Casa Națională a Asigurărilor Sociale și Biroul Național de Statistică pentru a te pune la evidență. Datele tale sunt transmise automat prin rețelele electronice la toate aceste instituții. Numărul de identitate indicat în certificatul de înregistrare reprezintă și codul fiscal al întreprinderii.Poți beneficia de consultanță GRATUITĂ în ceea ce privește legislația fiscală la birourile de consultații ale Inspectoratelor fiscale teritoriale. Vezi aici adresele și telefoanele de contact.De asemenea poți suna la Centrul unic de apel al Serviciului al Serviciului Fiscal de Stat, pentru a afla mai multe despre serviciile electronice fiscale și în special despre raportarea electronică fiscală:
0 8000 1525
De asemenea, pentru a primi consultații GRATUITE, poți suna la linia fierbinte a Casei Naționale de Asigurări Naționale, de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00, cu excepția pauzei de masă (12:00 - 13:00):
+(373) 22 286 115
Precum și la Linia verde a Casei Naționale de Asigurări în Medicină, de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00:0 800 99999Pentru a putea desfășura activitatea, vei avea nevoie să obții diverse autorizații și licențe. Despre procedurile respective citește la capitolul ”Licențe și autorizații”.