Procedura de insolvabilitate

Problemele financiare ale unei companii și riscul de a nu-și putea îndeplini obligațiile față de creditori sunt motive pentru a fi declarată insolvabilă. În conformitate cu Legea insolvabilității, aprobată prin Legea nr.149 din 29.06.2012, insolvabilitatea este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziţie.


mai mult...