Planul de afaceri îţi definneşte activitatea, fixează obiectivele întreprinderii pe termen scurt, mediu sau lung şi căile de atingere a lor. De asemenea, te ajută să-ţi aloci eficient resursele şi să iei cele mai oportune decizii, la momentul potrivit.


De ce ai nevoie de un plan de afaceri?


1. Pentru a descrie afacerea;

2. Pentru a afla de care anume resurse vei avea nevoie;

3. Pentru a planifica activitatea în aşa mod, încât ea să fie profitabilă;

4. Pentru a stabili scopul şi obiectivele care ar duce la atingerea acestuia;

5. Pentru a demonstra că raportul dintre eforturi şi efecte justifică investiţia;

6. Pentru a obţine acordului de finanţare a afacerii.


Nu există o structura fixă a planului de afaceri, aceasta variind în funcție de cerințele informaționale pe care trebuie să le acopere. Există însă elemente de bază care se regăsesc în majoritatea planurilor de afaceri și anume:


 • Scurta prezentare a firmei, a misiunii și obiectivelor sale;

 • Descrierea produsului sau serviciului sau si a pietei careia i se adreseaza;

 • Descrierea strategiei de vânzări;

 • Descrierea concurentei;

 • Diverse proiectii financiare.


Vezi mai jos o schiță după care să te ghidezi.


NrElemente componente

Conţinut1

Pagina de titlu • Denumirea întreprinderii, logotip;

 • Adresă, numere de telefoane / fax, adresă electronică;

 • Persoana de contat;

 • Data de întocmire a planului;

 • Menţiuni cu privire la confidenţialitatea informaţiei.2

CuprinsVa conţine enunţarea capitolelor şi numărul paginilor la care acestea se găsesc3

Tabelul anexelor și cel al abrevierilor (după caz)Va cuprinde numărul şi denumirea fiecărei anexe, cu menţiunea paginii la care se află.

Tabelul abrevierilor va conține decodificarea acestora (dacă se folosec în text).4

Sumar executivEste una dintre cele mai importante secțiuni, pentru că ea cumulează şi evidenţiază punctele-cheie ale planului de afaceri. Este prima parte de conţinut a acestuia şi deci, va fi citit în primul rând de potenţialii creditori sau investitori, creând prima impresie.

Dacă aceasta este negativă, există riscul ca textul să nu fie parcurs mai departe. De aceea, e necesar să formulezi concis, dar dinamic scopul planului, descrierea pieţei şi direcţiile strategice ale afacerii, să menţionezi sursele de venit şi profitul scontat.6

Descrierea întreprinderiiCuprinde informaţii relevante despre forma organizatorică şi documentele de înregistrare, domeniul de activitate, fondatorii, partenerii, istoria întreprinderii (dacă există, respectiv dacă firma nu se află   la început de drum), echipamente şi utilaje, facilităţi, sedii etc.

Pentru informaţii suplimentare se poate menţiona și adresa web.7

Analiza pieţei • Caracteristicile industriei / pieţei de desfacere (mărimea şi structura pieţei);

 • Evoluţia pieţei (dinamica şi tendinţele);

 • Segmentarea pieţei;

 • Numărul clienţilor existenţi (dacă există) şi/ sau potenţiali;

 • Informaţii despre mediul concurenţial (eventual informaţii cu privire la cota de piaţă a firmelor concurente);

 • Sumare ale studiilor de piaţă disponibile.8

Prezentarea de produs(e) / serviciu(ii) • Gama de produse/ servicii;

 • Procesul de producţie/ prestare;

 • Drepturile de proprietate asupra produselor / serviciilor;

 • Marca înregistrată (dacă există);

 • Certificărea calităţii;

 • Avantaje comparative;

 • Lansări planificate de (noi) produse / servicii.9

Politicile de marketing • Rezultatele cercetărilor de marketing ca bază a elaborării strategiilor şi planificării (de ex. studii de privind comportamentul consumatorului);

 • Raportul auditului de marketing (în cazul în care s-a efectuat);

 • Strategiile de marketing;

 • Mixul de marketing: cu descrierea fiecărei politici în parte;

 • Modalităţile de control a activităţii de marketing;

 • Planul de marketing (inclusiv planul promoţional).10

Analiza financiară • Situaţia financiară curentă (informaţii din diverse rapoarte contabile - dacă firma are deja activitate);

 • Fluxuri monetare lunare / anuale;

 • Soldul datoriilor / creanţelor;

 • Analiza pragului de rentabilitate;

 • Indicii financiari

 • Estimări ale vânzărilor / veniturilor /cheltuielilor viitoare.11

Date privind managementul şi echipa firmei

      


 • Structura organizatorică a firmei;

 • Personalul de bază - descriea calificărilor şi responsabilităţilor managerilor, ale celorlalţi angajaţi;

 • Strategii de motivare şi dezvoltare profesională a personalului;

 • Planuri privind crearea de noi locuri de muncă;

 • Strategiile de dezvoltare.13

Descrierea întreprinderiiPlanul acţiunilor cu menţiunea termenelor de implementare.14

AnexeAnexele sunt foarte importante, mai ales pentru obţinerea de fonduri şi crearea de parteneriate strategice. Acestea de regulă conțin:

 • Fotografii ale produselor/ serviciilor;

 • Rapoarte de cercetare şi de audit;

 • Materiale promoţionale;

 • Declaraţii financiare;

 • Bilanţul contabil;

 • Copii ale contractelor de bază;

 • Copii ale acordurilor de parteneriat;

 • Alte documente relevante despre activitatea şi/ sau intenţiile întreprinderii.