EVIDENȚA CONTABILĂ


Odată cu lansarea afacerii în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii e necesar să fie angajat un contabil. Anume el va fi cel care se va ocupa de evidența contabilă, va elabora raporturi privitor situațiile financiare ,va analiza veniturile, pierderile și va reflecta situația , dar și etapele dezvoltării economice a întreprinderii. Contabilul va prezenta dările de seamă trimestriale, anuale etc. Dar întrucât la debutul unei afaceri întreprinzătorul are un buget limitat el poate angaja un contabil part-time.

Totuși astăzi multe companii, firme mici la început de afacere apelează la servicii contabile externizate. Firmele care prestează astfel de servicii dețin tehnologii avansate sau pachete de software care pot îmbunătăți unele procese informatice contabile, în plus acest tip de servicii este mai ieftin.

Și totuși un întreprinzător chibzuit niciodată nu va economisi bani pentru salariul contabilului, deoarece el vă poate sugera idei ce țin de gestionarea afacerii, vă poate oferi soluții pentru rezolvarea diverselor probleme, este permanent la serviciu și cunoaște foarte bine situația din cadrul companiei. Pentru un antreprenor este mai puțin convenabil sa angajeze un contabil cu program full-time pentru ca acest caz trebuie să-i ofere un salariu motivant și un loc special amenajat unde să muncească. Totodată contabilul trebuie să fie o persoană de încredere. Dacă în funcția respectivă este angajată o persoană mai puțin cunoscută ar fi bine să aveți o scrisoare de recomandare pentru aceasta.

Vom mentiona ca evidenţa contabilă se efectuează cu ajutorul unui program specializat, cum ar fi “1 C: Contabilitatea 8”. Acesta este destinat pentru automatizarea evidenţei contabile , incluzînd pregătirea obligatorie a rapoartelor la întreprindere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

1C: Contabilitatea 8 este un soft licenţiat şi trebuie să fie procurat de la persoane autorizate. El are următoarele caracteristici:

- Evidența este într-un singur program;
- Automatizarea activităţii organizaţionale şi economice;
- Evidenţa diferitor tipuri de activitate; comercială într-o singură bază de date;
- Rezolvarea problemelor de planificare, bugetare şi de analiză financiară;
- Calcularea salariului şi administrarea personalului;
-Oportunităţi largi pentru evidenţa administrativă şi structura rapoartelor analitice, susţinerea evidenţei multivalutare;

Implementarea 1C se efectuează cu ajutorul instructorului-implementator al companiei autorizate.

În temeiul art.11 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) şi în scopul oferirii suportului metodologic entităţilor în procesul întocmirii situaţiilor financiare a fost elaborat “ Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare”.

Aici veți găsi informații (legi, articole) și consultându-le veți afla date necesare pentru mai multe cazuri în parte. Spre exemplu:

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351443&lang=1