Impozitul pe bunurile imobiliare


Cota pentru bunurile imobiliare se stabilește anual de către autoritatea reprezentativă a administrației publice locale.
Conform art. 280 din Codul Fiscal bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale se impozitează în baza prevederilor prezentei legi.

[Art.4 al.(31) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17](4) Cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr.1 şi nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.
Costul bunurilor imobiliare impozabile se determină astfel:
– în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – în baza documentelor contabile;
Cine sunt subiecții și obiectele impunerii și despre cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare aflăm și din anexă.
Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte în felul următor:

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
Impozitul pe bunurile imobiliare care au o altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabilește astfel:
– pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente, case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte în felul următor :
- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
Mai multe detalii despre calcularea impozitului pe bunurile imobiliare puteți afla accesând site-ul Serviciului Fiscal de Stat – www.fisc.md . Compartaminentul 5, întitulat “ Impozitul pe bunurile imobiliare” însumă o serie de răspunsuri și întrebări care vizează situații des întâlnite la tema dată și ar putea să le fie de real folos viitorilor antreprenori.


www.fisc.md

0 8000 1525
Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat